Skip to content
Menu Lid worden

Algemene voorwaarden

Algemene regels activiteiten:

  • Je kunt deelnemen aan een activiteit als je tussen de 18 en 28 bent. Als je hier buiten valt, kun je een aanvraag indienen. Deze kan geaccepteerd of afgewezen worden door het bestuur. Voor introducees geldt hetzelfde, tenzij anders aangegeven in de activiteitsomschrijving op de website.
  • Tijdens de activiteiten van Coeliactive dienen alle deelnemers zich respectvol te gedragen. Dit tegenover elkaar en het bestuur, maar zeker ook hierbij meegenomen het milieu en materieel.

Zorgvuldigheidsstatement 
Graag willen we zoveel mogelijk jongeren een onvergetelijke activiteit bezorgen. Het kan echter zijn dat je naast coeliakie (of andere reden om glutenvrij te eten) nog allerlei andere bijzonderheden of aandachtspunten aan zorg hebt. Denk hierbij aan medicijngebruik, (gedrags-)aandoeningen, etc. We willen zorgvuldig met de aanmeldingen omgaan om teleurstellingen te voorkomen. Daarom biedt ons inschrijfformulier voldoende gelegenheid om dergelijke aandachtspunten aan ons door te geven en de bestuursleden te machtigen zorg en medicijnen toe te dienen indien nodig. Je blijft daarbij wel zelf aansprakelijk.

Na jouw aanmelding zal er, indien de aard van de aandoening dat vraagt, contact met je worden opgenomen door een verantwoordelijke van de organisatie die je nog wat aanvullende vragen zal stellen. Zo bekijken we of deelname haalbaar is en met welke maatregelen. Deze afspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd, zodat onze mensen ze altijd kunnen lezen. De organisatie streeft naar zorgvuldige zorg voor jou. We hebben daartoe een speciaal beleid en een Coördinator Veilige Zorg, maar geen professionele zorgverleners in dienst. Dit betekent dat je zelf de verantwoordelijkheid houdt.

Tijdens de activiteit zullen er foto’s gemaakt worden, die achteraf of tijdens de activiteit op de website en/of social media geplaatst kunnen worden. Je geeft hiervoor toestemming in het inschrijvingsformulier.

Het is verboden om drugs mee te nemen of te gebruiken tijdens onze activiteiten. Toegang tot een activiteit kan direct worden ontzegd wanneer je op dat moment onder invloed bent van verdovende middelen. 

Alcoholhoudende dranken mogen genuttigd worden, maar enkel door personen die 18 jaar of ouder zijn. Je blijft daarbij zelf wel aansprakelijk.

Bij aanleiding voor het onder invloed zijn van drugs, of alcohol in extreme gevallen, behoudt de leiding het recht de activiteit voor jou af te breken. Hierbij zijn er geen vergoedingsmogelijkheden. Er wordt direct contact gelegd met de contactpersoon die als thuisblijver is opgegeven.

Disclaimer 
De NCV spant zich in voor veilige zorg voor jou. De NCV kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor lichamelijke, geestelijke, materiële schade of enige andere vorm van schade die ontstaat als gevolg van deelname aan een van de activiteiten georganiseerd door de NCV of in samenwerking met de NCV. Elke deelnemer of begeleider neemt deel op basis van eigen risico en verantwoordelijkheid.

Ouders/verzorgers van minderjarige kinderen verplichten zich daarnaast om de NCV in te lichten of er, naast het volgen van een glutenvrij dieet, sprake is van een andere fysieke of geestelijke aandoening die specifieke aandacht en zorg vereist. Daarnaast mogen er geen glutenhoudende dranken en voedingswaren meegenomen worden door de deelnemers.

Je bent tijdens de activiteiten aansprakelijk voor eventuele schade die je bewust of onbewust veroorzaakt. Neem contact op met een van de bestuursleden als je schade maakt, dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing.

Borgstelling
De deelnemer/deelneemster of ouder/voogd is verantwoordelijk voor het bewust en onbewust toebrengen van schade aan eigendommen tijdens de activiteit. Als er kosten in rekening worden gebracht voor de schade van eigendommen, dienen deze vergoed te worden door de persoon/personen die de schade heeft/hebben veroorzaakt.

Annuleringsvoorwaarden
Voor alle activiteiten wordt een termijn geregeld waarbinnen kosteloos kan worden opgezegd. Deze termijn verschilt per (soort) activiteit. Indien in de voorwaarden van de betreffende activiteit een afwijkende termijn staat aangegeven, dan dient die termijn aangehouden te worden.
– Zomertrip: 6 weken

– Bus-, trein- of vliegreizen: 6 weken
– Weekendje weg: 4 weken
– Alle overige activiteiten: 1 week
Indien een deelnemer binnen deze termijn de deelname wenst te beëindigen en het inschrijfgeld terug wil, dient de eigen reis- en/of annuleringsverzekering gebruikt te worden.

Algemene voorwaarden zomertrip 2023

Artikel 1 – Inschrijving
Inschrijving voor de zomertrip 2023 geschiedt door middel van het correct invullen van het inschrijfformulier ‘Zomervakantie 2023’. De deelname is definitief na het voldoen van de aanbetaling.

Artikel 2 – Betaling reissom
Binnen een week na het versturen van het inschrijfformulier, dient de aanbetaling te zijn voldaan. Het resterende, openstaande bedrag (na voldoen van de aanbetaling) dient uiterlijk op 11 juni overgemaakt te worden naar de rekening van Coeliactive.

Er zal te zijner tijd een herinnering worden verstuurd om het bedrag op tijd over te maken. Mocht de betaling niet op tijd geschieden, dan kan de deelname aan de zomertrip vanuit het bestuur van Coeliactive geannuleerd worden. De reeds voldane aanbetaling wordt in dat geval niet gerestitueerd. Indien er (financiële) speciale omstandigheden zijn die betaling in de weg staan, laat dit dan tijdig weten aan het bestuur, dan kan mogelijk een betalingsregeling getroffen worden.

Artikel 3 – Reissom, reisduur en reisprogramma
De aanbetaling van €150,- en de totale reissom van maximaal €400,- gelden per persoon. De exacte hoogte van de totale reissom zal later bekend worden gemaakt, wanneer er een beter beeld is van bijvoorbeeld het aantal deelnemers en kosten voor eten en drinken. Zoals vermeld zal dit echter nooit hoger uitvallen dan €400,- per persoon.

Bij deze prijs inbegrepen zijn de accommodatie, entree voor Europa-park en gezamenlijke avondmaaltijd op 24 juli, de gezamenlijke, aangeboden maaltijden op 25 en 26 juli en het ontbijt op 27 juli. Overige snacks, drankjes e.d. en individuele activiteiten zijn voor eigen rekening.

Vervoer van en naar het park is niet bij de reissom inbegrepen en is dus voor eigen rekening. Deelnemers bepalen zelf hoe zij reizen en zullen in het geval van bijvoorbeeld carpoolen zelf zorg dragen voor het eerlijk verdelen van de reiskosten.

De reis zal plaatsvinden van 24 tot 27 juli 2023. Op de namiddag/avond van 24 juli zal de gezamenlijke ontvangst zijn bij de accommodatie in Duitsland. Op 25 en 26 juli zal Europa-park bezocht worden en op 27 juli na het ontbijt gaan we weer onze eigen weg.

Artikel 4 – Verzekering en documenten
Iedere deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een reisverzekering en indien gewenst een annuleringsverzekering.

Daarnaast dient iedere deelnemer gedurende de reis een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart bij zich te dragen en deze te kunnen tonen wanneer daarom gevraagd wordt. Deze reisdocumenten moeten op de dag van terugkomst nog minimaal 2 maanden geldig zijn.

Indien de deelnemer de reis niet geheel kan afmaken wegens gemis van een geldig reisdocument, komen alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn/haar rekening.

Artikel 5 – Annulering en wijziging deelnemerschap
Indien de deelnemer toch niet kan deelnemen aan de reis, gelden de volgende voorwaarden:
– Kosteloos annuleren is mogelijk tot een week na insturen van het inschrijfformulier.
– Bij annulering voor 11 juni 2023 is alleen de reeds voldane aanbetaling van toepassing. Deze is niet restitueerbaar. De rest van de reissom hoeft echter niet meer voldaan te worden.
– Bij annulering na 11 juni 2023 is de volledige reissom verschuldigd. Indien deze nog niet voldaan is, kan deze alsnog gevorderd worden. Om de reissom terug te krijgen, dient de individuele reis- en/of annuleringsverzekering gebruikt te worden.

Artikel 6 – Niet doorgaan/wijziging van de reis
Indien de reis niet kan doorgaan wegens onvoldoende deelname of enige andere omstandigheid die uitsluitend door (het bestuur van) Coeliactive is besloten, wordt de reis geannuleerd en zal het volledige reeds overgemaakte bedrag worden terugbetaald aan de deelnemers.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en uitsluitingen
Coeliactive aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van schade of letsel die de deelnemer overkomt, door welke oorzaak deze schade of dit letsel ook is ontstaan.

Bijzonderheden omtrent diëten anders dan glutenvrij moeten uiterlijk 2 weken voor vertrek aan het bestuur zijn doorgegeven. We streven ernaar om dieetwensen die na deze termijn worden doorgegeven alsnog te verwerken, maar er kan geen garantie worden gegeven op de doorvoering van het desbetreffende dieet.

In geval van verlies van of schade aan bagage en andere persoonlijke eigendommen is Coeliactive niet aansprakelijk.

Drugs zijn tijdens de reis niet toegestaan. Mocht de deelnemer toch onder invloed van drugs zijn, dan is dit op eigen risico. Wordt de deelnemer betrapt op het bezit/gebruik van drugs, dan volgt een waarschuwing. Wordt de deelnemer een tweede keer betrapt, dan zal hij/zij verwijderd worden van de reis. Alle kosten die hierbij komen kijken zijn voor rekening van de deelnemer.

Deelnemers die zich niet houden aan bovenstaande regels, kunnen verwijderd worden van de reis.

Wij werken samen met: